Ông Trần Thanh Mẫn điều hành Quốc hội

Phó chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội sau khi ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội.

Chiều 2/5, Quốc hội họp bất thường miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phân công ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội trong lúc chờ kiện toàn nhân sự.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Media Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn 62 tuổi, quê Hậu Giang; tiến sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 11-13; Bí thư Trung ương Đảng khóa 12; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; đại biểu Quốc hội ba khóa 13-15.

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội vào tháng 4/2021, ông Mẫn từng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguồn: https://vnexpress.net/ong-tran-thanh-man-dieu-hanh-quoc-hoi-4741272.html